IMG_0300

Yksityisohjaus ja valmennus

Ryhmien lisäksi tarjoan psykofyysistä fysioterapiaa, voimavaravalmennusta (coaching) sekä yksityisohjausta joogaan, kehon hallintaan, hengittämiseen ja rentoutumiseen. Erilaisia menetelmiä yhdistellen voi joskus löytyä paras lähestymistapa omaan elämäntilanteeseen.

Psykofyysisen fysioterapian ytimessä on holistinen ihmiskäsitys, jolloin terapiassa huomioidaan vahvasti kehon ja mielen yhteys. Siltana toimii hengitys, jonka avulla päästään käsiksi myös autonomisen hermoston toimintaan, ja pystytään purkamaan kehosta stressiä ja jännityksiä. Joogan tavoin psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oivaltamiseen ja uusien reagointi- ja toimintavaihtoehtojen oppimiseen. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaankin erinomaisesti käyttää erilaisten stressiperäisten vaivojen hoidossa ja löytää helpotusta mm. masennus- ja ahdistusoireisiin, uniongelmiin ja toiminnallisiin hengityshäiriöihin. Myös erilaisissa hengityselinsairauksissa hengitysohjauksesta on hyötyä.

Keskusteleva valmennus eli coachaus on menetelmä, jonka avulla edetään tavoitehakuisesti kohti tietyn ongelman tai tilanteen ratkaisua, kasvatetaan omaa ymmärrystä tilanteesta, tai tavoitellaan systemaattisesti haluttua elämänmuutosta. Alkutapaamisessa kartoitamme ensin nykytilanteen ja asetamme selkeän tavoitteen valmennukselle, sekä sovimme valmennuksen pituudesta alustavasti. Tätä seuraavilla kerroilla seuraamme muutoksen aikaansaamista ja teemme tarvittavia korjausliikkeitä. Voit itse päättää valmennuksen päättymisestä milloin vain, kun koet olevasi siihen valmis.

Yksityisellä joogatunnilla voimme esimerkiksi tarkistaa ja tuunata omaa harjoitusohjelmaasi, tai syventyä johonkin tiettyyn teemaan. Jos kuitenkaan et ole aiemmin harjoittanut joogaa, suosittelen muutaman kerran tapaamissarjaa, jossa rakennamme sinulle itsellesi sopivan kotiharjoituksen ja opettelemme ottamaan tämän uuden tavan turvallisesti elämääsi. Mukaasi saat tällöin myös kirjallisen ja kuvitetun harjoitusrungon. Yksityisohjaus on hyvä vaihtoehto myös silloin, jos tilanteesi tai terveydentilasi vaatii jotakin erityistä huomiota.

Sekä psykofyysinen fysioterapia, valmennus, että jooga auttavat kasvattamaan itsetuntemusta, ja menetelminä tukevat hyvin toisiaan. Valmennuksessa käytetään ensisijaisesti ajattelua ja tietoista pohdiskelua, kun taas kehotietoisuusharjoituksissa antaudutaan enemmän intuition, sisäisen tunteen, viesteille. Tämä kyky kehittää edelleen omaa päätöksentekoa suuntaan, jossa valinnat todennäköisemmin palvelevat paremmin omaa hyvinvointia.

Kaikki palveluni löytyvät nykyään Visit Peace -yritykseni nettisivuilta www.visitpeace.fi.

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, millainen kokonaisuus juuri sinun tapauksessasi olisi toimiva ja voin tehdä räätälöidyn tarjouksen siltä pohjalta.

essi(at)visitpeace.fi | p. 045 662 0005