img_5639-1

Tietosuojaseloste

Kulttuurikioski Osuuskunta tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oman toimintani (jooga & valmennus) osalta käytössä on ainoastaan asiakasrekisteri, jonka henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä tiedottaminen uusista kursseista ja tapahtumista. Yhteydenpito perustuu aiempaan tai nykyiseen asiakkuuteen ja henkilön suostumukseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisterinpitäjä
Kulttuurikioski Osk (Yhteyshenkilö omille asiakkailleen: Essi Nousu)
Museokatu 20-22 B 35
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2556852-4

Rekisterin sisältämät tiedot
– Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite/ postiosoite, puhelinnumero)
– Suoramarkkinointiluvat
– Tiedot ostetuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut asiakassuhteeseen ja käytettyihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietojen käsittely
Asiakas- ja yhteyshenkilötietoja säilytetään suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain nimetyillä yrityksen työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Henkilörekisteri on ehdottoman luottamuksellinen, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle muutoin kuin asiakkaan kanssa erikseen sovituissa tapauksissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Ulkopuolista palveluntarjoajaa (esim. Lyyti.fi) saatetaan käyttää esimerkiksi kursseille ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöinkin tietojen hallinnointi tapahtuu Kulttuurikioskin kautta, ja käytössä olevan palvelun tietosuojan tulee kuulua GDPR:n ja henkilötietolain piiriin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinoinnissa.  Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti osoitteeseen essi(at) elamaonjoogaa.fi.