IMG_9366

Lukemista

Suhtaudun kaikkeen lukemaani, näkemääni ja kuulemaani uteliaisuudella, mutta myös tietyllä varauksella. Jokainen tiellemme osuva kirjoitus, kuva, elokuva tai keskustelu antaa aina jotakin tärkeää tuona ajankohtana ja vaikuttaa meihin jollakin tavoin. Haluan täällä jakaa muutamia minulle matkan varrella ajatuksia antaneita lähteitä, toivottavasti löydät näistä itsellesi inspiraatiota.

***

Blakeslee S. & Blakeslee M: The body has a mind of its own: How body maps in your brain help you do (almost) everything better (2008) – Kerrassaan herkullinen katsaus hermoston toimintaan syvällisesti, mutta kansantajuisesti. Lämmin lukusuositus varsinkin jokaiselle somatiikasta kiinnostuneelle!

Broad, William: The Science of Yoga: The risks and the rewards (2012) – Kiihkottomasti joogan hyötyjä ja mahdollisia riskejä erilaisten tutkimusten kautta esittelevä katsaus, joka myös valottaa mainiosti joogan historiaa ja asettaa erilaiset suuntaukset ajan ja kulttuurin kontekstiin.

Broom, Brian: Sairaus täynnä merkityksiä (suom. painos 2010) – Uusiseelantilaisen erikoislääkäri-psykoterapeutin katsaus kehon, mielen ja sielun huomioimiseen terveyden ja sairauden hoidossa.

Burkeman, Oliver: The Antidote: Happiness for People Who Can’t Stand Positive Thinking (2012) – Stoalaista self-helpiä 🙂

Covey, Stephen: The 7 habits of highly effective people (1989) – On aina mielenkiintoista lukea, kuinka länsimaissa lähestytään eri tavoin ”hyvän elämän” ohjeistamista. Lähes poikkeuksetta nämä oppaat yhdistelevät joogafilosofian periaatteita länsimaiseen tehokkuusajatteluun tavalla tai toisella. Tämä on kuitenkin erityinen klassikko.

Dyer, Wayne: Uskalla rikkoa rajasi (suom. painos 1988) – Herättelevä johdatus oman kasvupotentiaalin oivaltamiseen.

Farhi, Donna: Kehon ja mielen joogaa (suom. painos 2015) – Erinomainen perusteos, joka nivoo yhteen joogan filosofisen perustan, liikkeen sisältäpäin kumpuavan tapahtuman periaatteet sekä anatomisen ja fysiologisen näkökulman harjoitukseen.

Haich, Elisabeth: Vihkimys – Yesudianin pitkäaikaisen ystävän ja opettajakollegan erikoinen tarina, jossa muistot menneestä elämästä kietoutuvat kiehtovaan omaelämäkertaan.

McTaggart, Lynne: The Field (2003) – Yritys lähestyä erilaisten new age -leiman saaneita ilmiöitä kvanttifysiikan näkökulmasta. Kehotan lukemaan avoimin mielin, vaikka kirjoittajaa on kovasti kritisoitu kvanttifysikaalisten ilmiöiden suoraviivaistamisesta.

Martin M., Seppä M., Lehtinen P., Törö T: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (uudistettu laitos 2014) – Kauan kaipaamani psykofyysinen näkökulma hengitykseen tieteen kautta lähestyttynä.

Moorjani, Anita: Dying to be me (2014) – Erikoinen omakohtainen kertomus syöpäsairauden loppumetreillä kuoleman rajalla käynnin ja ihmeellisen paranemisen kokemuksesta.

Myss, Caroline: Hengen anatomia (suom. painos 1999) – Pohdintoja ja esimerkkejä hengen ja ruumiin monisyisestä suhteesta.

Palsternack, Iris: Tautitehdas: Miten ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita (2015) – Otsikko kertonee kaiken tarvittavan.

Rama S., Ballentine R., & Hymes A: Science of breath: A practical Guide (1979) – Hengityksen anatomiaa ja vaikutuksia intialaisen perinteen ja länsimaisen tutkimuksen näkökulmia yhdistellen.

Rantala, Markus: Masennuksen biologia: Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin (2019) – Uusi teoria masennuksesta ja sen juurisyistä. Rantala kyseenalaistaa vallitsevat hoitokäytännöt, joissa ei huomioida masennuksen eri syitä, eikä ihmistä kokonaisuutena.

Slater, V.W: Raja-jooga (suom. painos 1979) – Yksinkertainen käytännön opas joogan kahdenksan haaran seuraamiseen arjen teoissa, sanoissa ja ajatuksissa.

Tolle, Eckhart: Läsnäolon voima (suom. painos 2002) – ”The läsnäolon opas”. Tämänkin kirjan voi ottaa vastaan bestseller-self-help-tasolla, tai löytää siitä jotakin syväluotaavampaa. Tolle puhuttelee monella tasolla.

Yesudian, Selvarajan: Terveys ja jooga (alkup. suomenkielinen painos Urheilu ja jooga, 1949) – Ensimmäinen lukemani joogaa koskeva teos, jonka mehukkaalla tavalla vanhahtava teksti on edelleen kovin freesiä.

Yesudian, Selvarajan: Itseluottamusta joogan avulla (suom. painos 1987)

Yesudian, Selvarajan: Nouse ja ole vapaa (suom. painos 1995) – Kirja on kooste Yesudianin ja oppilaidensa välisistä keskusteluista sekä erilaisista puheista ja pienistä tarinoista.

Yesudian & Haich: Raja-jooga (suom. painos 1984) – Vertailua idän ja lännen ajatuksista joogan näkökulmasta.

Van Der Kolk, Bessel: Jäljet kehossa (suom. painos 2017) – Kansainvälisesti tunnetun trauma-asiantuntijan holistiseen ihmiskäsitykseen pohjaava katsaus traumaperäisen stressin vaikutuksista kehomieleen.

Watts, Alan: Zen (suom. painos 1973) – Zen-opin maailmaan johdattava perusteos.