Kurpitsat

Hyvinvointi, innostus ja hyvinvointi-innostus

Tähän aikakauteen liittyvää hyvinvointi-innostuksen ilmiötä ei voi olla noteeraamatta. Lehdet, blogit ja muu media pursuavat jos jonkinlaista lähestymistapaa, jonka perimmäisenä päämääränä on löytää sisäinen tasapaino, onnellisuus, valaistuminen tai vain yleinen hyvinvointi. Elämäntapavalmentajien, joogaohjaajien, ravintovalmentajien ja muiden coachien kasvava joukko kertonee yhä kasvavasta kysynnästä, kun ihmiset etsivät terveyttä ja tasapainoa elämäänsä. Vanhat menetelmät muuntuvat ja elävät välittäjiensä kautta, ja aina löytyy keino patentoida vanhaa asiaa uudessa muodossa.

Vai onko sittenkään kyse uudesta ilmiöstä? Onko sittenkin niin, että nykyisellä tiedonsiirrolla nämä kaikki vaihtoehdot ovat vain ulottuvillamme aivan eri mittakaavassa kuin koskaan ennen? Niistä pystytään käymään välitöntä keskustelua globaalisti, ja kiinnostus nousee yleisen tietoisuuden edetessä. Loputtomasta tarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin, ja jos ei vielä löydy, joku pian keksii puuttuvan mallin.

Usein halu auttaa muita kumpuaa omasta konkreettisesta kokemuksesta. Kun on löytänyt itse “polun”, on inhimillistä haluta alkaa jakaa sitä myös muille. Kuitenkin, se mikä tapa itselle on ollut se oikea, ei välttämättä ole oikea naapurille. On myös nähty sitä, että oman hurmoksen laantuessa arjen keskellä halu, kyky tai tarve jatkaa valitsemallaan tiellä hiipuu, ja hyvinvointi-innostuja saattaa jopa kääntää selkänsä menetelmälle, joka hänet aikanaan auttoi kuopasta. Toisinaan hyvinvointibisneksen bisnes vie mennessään: alkuperäinen vilpitön intentio muuttuu, tai sitä ei koskaan ollutkaan.

Näitä näkökulmia silmällä pitäen kehotankin lukijaa muistuttamaan itseään siitä, että se itselle sopivin, paras menetelmä ja ohjaus löytyy lopulta sisältä päin. Sen löytämiseen täytyy mahdollisesti saada jonkin verran tietoa ja teoriaa, jonkin verran ohjausta ja tukea, mutta lopulta tärkein ääni ja sanoma tulee omasta sydämestä ja kehosta. Innostu siis ennen kaikkea siitä, mitä sinusta itsestäsi löytyy, ja voi hyvin!